Bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri

Günlük yaşamımızı kolaylaştırmak için hemen hemen tüm alanlarda teknik bilgilerden faydalanmaktayız. Teknoloji insan hayatında uzun süre bulunmaktadır. Teknolojide ileri olan toplumlar gelişmiş toplumlardır. Artık teknoloji hayatımızın vazgeçilmezlerindendir. Bu yüzden teknolojiye verilen önem giderek artmaktadır.

    Teknolojinin gelişmesiyle sanayi ve tarım toplumlarında insan gücüne duyulan ihtiyaçta azalmaktadır. Teknoloji, insan hayatına önemli kolaylıklar sağladığı gibi olumsuz sonuçlarda doğurabilir. Günümüzde çoğu insanın faydalandığı teknolojinin en önemli ürünlerinden biri de internettir. İnternetin insan yaşamında olumlu ve olumsuz birçok etkileri vardır. İnsanlar internet sayesin de istedikleri bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmekte, günlük olayları toplumsal konuları buradan takip edebilmektedir. İnternet üzerinden yapılan alışverişler yine insanlara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bunların yanı sıra internetin insanlar üzerinde olumsuz etkileri de vardır. Bazı insanların günlük hayatta internete fazla zaman ayırması kişilerin toplumsal ilişkilerini olumsuz etkilemekte hatta kişilerin sorumluluk duygularını yitirmesine sebep olmaktadır.

    Teknolojinin insan yararına ya da zararına olması bireyin elindedir. Bilmeliyiz ki teknoloji insanlığın en büyük yardımcısıdır. Bu yüzden amacından farklı kullanmamalıyız.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !